Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Dencity workshop

3 mars 2015 12:30 till 16:30
Gothenburg Filmstudios, studio café på Polstjärnegatan 14, våning 2, Göteborg
Förstudien Dencity ska undersöka hur man kan skapa innovativa, hållbara transportlösningar vid etableringen av nya stadskärnor. I den första workshopen diskuterar vi projektidéer för hur hållbar person- och godsmobilitet kan tillhandahållas i stadsdelar med begränsat rum för fordon.

Syftet med workshopen är att få en samsyn om de mest intressanta idéerna att vidareutveckla och testa i demonstrationsprojekt.

Läs mer om Dencity här

Om ni är intresserade att vara med i projektet, kontakta:
Lina Olsson, Projektledare, CLOSER, 031-764 70 43, lina.olsson@lindholmen.se

DELTAGANDE ORGANISATIONER
Lindholmen Science Park AB, Älvstranden Utveckling AB, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Kretslopp och Vatten, Chalmers Tekniska Högskola, Volvo Technology, NCC, Koucky & Partners, JR Kvartersfastigheter, Göteborg stad parkering AB, Spacescape, Svensk Digitalhandel, Viktoria Swedish ICT, Pling Transport, Johanneberg Science Park AB

Dencity är ett samverkansprojekt mellan Closer vid Lindholmen Science Park, AB Volvo, Chalmers, Älvstranden Utveckling och Göteborg Stad som finansieras av VINNOVA i steg 1 inom programmet Utmaningsdriven innovation och utmaningen hållbara, attraktiva städer.