Hoppa till huvudinnehåll

Ett hållbart transportsystem 2030+

Ett prioriterat utvecklingsområde inom HITS projektet är att utforska transformationen mot en sömlös, hållbar och flexibel godsleverans. Som ett led i detta arbete har projektet arbetat med tre scenarier kopplat till "den hållbara framtiden för urban logistik år 2030".

Syftet är att undersöka förändringar i det urbana ekosystemet utifrån produkt-, tjänste- och systemnivå och förstå hur samverkan kan bidra till att innovera för att ställa om till ett hållbart urbant transportsystem.   

Scenarierna ger även input för att kunna utforska olika inriktningar för hur logistikhantering och autonoma fordon kommer att se ut i framtiden.

Nedan är en beskrivning av de tre scenarierna.

Scenario 1

Scenariot utforskar hypotesen "Tänk om många små områden har sitt eget leveranscentrum och system för sista milen?"

De huvudsakliga förändringarna handlar om ökad samverkan kopplat till återvinningstjänster, specialisering av den sista milens transportverksamhet för en samverkande transportkedja, myndighetsengagemang och mer anpassade regelverk för att tillhandahålla dynamiska knutpunkter. Detta baserar sig på behovet av att bättre utnyttja tillgångar, öka nattleveranserna för stora volymer och skapa ett mer effektivt multimodalt transportsystem.

Scenario 2

Detta scenario utforskar hypotesen "Tänk om staden reglerar transporter som de gör med avfall eller kollektivtrafik?"

De viktigaste förändringarna handlar om ökat utbud av tjänster och delningsekonomi, framväxten av pålitlig data över hela logistiksystemet, införandet av geofencing och ökningen av fordonsfria zoner i städer. Detta är baserat på behovet av att skapa en smidigare leverans- och returkedja för slutmottagaren, öka samarbetet och kontrollen över alla tillgångar, utforska potentialen med öppen infrastruktur och småhubbar som främjar ett mer lokalt utbyte.

Scenario 3

Detta scenario utforskar hypotesen "Tänk om medborgare och företag i staden bildar en gemensam marknadsplats för att cirkulera både nya och använda produkter lokalt för att stödja den ökade användningen av cirkulära flöden". 

De huvudsakliga förändringarna är baserade på trender kring lokal cirkulär "sista milen logistik", nollavfallsbeteende, ökad lokal tjänstrelaterad verksamhet,  reparationsbarhet av produkter och tillverkaransvar. Vidare handlar det om att begränsa långväga transporter, utforska effekterna av lokala system och ekonomi kopplat till behov av transporter och att skapa ett samarbetsupplägg mellan alla aktörer i tjänste-och transportkedjan.