Skip to main content

High Capacity Transport (HCT)

33,5 meter lång lastbil utanför falköping

An increased use of HCT vehicles would increase energy efficiency and thereby reduce CO2 emissions and increase the capacity of the infrastructure system. CLOSER is responsible for an R&D program called HCT (High Capacity Transport) where the goal is to be able to propose a regulatory framework that makes it possible to introduce longer and heavier vehicles on parts of the Swedish road network.

The definition of HCT is that it is longer and / or heavier than current regulations allow.

CLOSER is responsible for running the HCT program and it includes 10 work packages according to the figure below. CLOSER is also responsible for the work package; International cooperation. A Nordic HCT conference is arranged annually and an Annual Report is also published.

To control the HCT program, we have a working group that convenes four meetings annually in which both those responsible for each work package and other members of CLOSER participate.

We have also developed a roadmap for HCT with a series of measures to be implemented in the coming years.

HCTs arbetspaket

Work packages within HCT. (English version will be available soon)

Duo2-lastbil

Projekt inom HCT-programmet som implementerats.

I Duo2-projektet pågår två parallella piloter mellan Göteborg och Malmö med målet att sänka fordons bränsleförbrukning med upp till 20%.

Vill du veta mer om Duo2?

Lastning på en kombiterminal

Vilka effekter fås av att tillåta HCT för transporter till/från kombiterminaler?

Studien initierades av CLOSER och genomfördes som en fortsättning på det arbete som CLOSER och Trafikverket gemensamt har bedrivit inom ramarna för HCT-programmet.  

I arbetet analyserades vilka potentiella effekter avseende transporteffektivitet, miljö och kostnader som skulle kunna uppstå om HCT i en större omfattning användes för transporter till och från intermodala järnvägsterminaler. Vidare studerades vilka eventuella hinder som finns för att introducera HCT-transporter i Sverige på en bredare front. Arbetet inkluderade också en omfattande omvärldsbevakning i vilken flertalet kombiterminalägare/-operatörer, transportörer och sakkunniga inom akademin intervjuades.

Resultatet av studien visar stora potentiella effekter av HCT i form av minskade utsläpp och reducerade transportkostnader med upp till 15 %.

Nyheter om HCT

Woman standing on a scene talking in front of people

Cross-border knowledge-sharing to reduce CO2 emissions

2022-10-11
High-Capacity Transport (HCT) refers to transporting things longer and/or heavier than current regulations allow. Increased use of HCT vehicles would increase energy efficiency and thereby reduce CO2...
HCT fordon

Snart rullar riktigt långa lastbilar på Sveriges vägar

2022-05-25
Regeringen öppnar nu för att 34,5 meter långa lastbilar ska kunna köra på svenska vägar, vilket möjliggjorts tack vare ett gediget arbete inom CLOSERs nätverk. Något som kommer att medföra stora miljö...

Want to know more about High Capacity Transport?

Fotografi på man i skjorta, leer och har en röd industriell bakgrund.

Thomas Asp

Project manager
HCT - High CapacityTransport
daniel-moback

Daniel Moback

Focus area manager long-distance transport