Skip to main content
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Arbetspaket 5: Systemeffekter och design av hållbara system

Här byggs kunskap om hur de nya koncept och tjänster för citylogistik som utvecklas och testas i HITS bidrar till ett långsiktigt hållbart transportsystem och samhälle.

Arbetet synkroniseras bland annat med projektet ”Systemeffekter av självkörande fordon”, som finansieras av Trafikverket.

Mål

  • Att bygga kunskap kring hur hållbara koncept och tjänster för citylogistik ska designas, implementeras och skala upp
  • Att sprida kunskap om tjänsternas effekter och förse beslutsfattare inom privat och offentlig sektor med underlag för strategiska beslut och policy-relaterade beslut

Innehåll

  • Beskrivning av transportsystemet med hjälp av System Dynamics, baserat på kvalitativa och kvantitativa metoder samt workshops med projektets partners.
  • Ramverk och KPI:er för utvärdering av systemeffekter. 
  • Implementering av en simuleringsmodell för att utvärdera effekter (enligt ovan ramverk och KPI:er) av transportkoncept, affärsmodeller och policys

Vill du veta mer om Systemeffekter och design av hållbara system?

  • Anna Pernestål