Skip to main content
truck on country road croped

High Capacity Transport (HCT)

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT (High Capacity Transport) där målet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre än vad nuvarande regelverk tillåter.

En utökad användning av HCT-fordon skulle höja energieffektiviteten och därmed minska CO2-utsläppen samt höja kapaciteten i infrastruktursystemet. CLOSER ansvarar för ett FoI-program som kallas HCT (High Capacity Transport) där målet är att kunna föreslå ett regelverk som gör det möjligt att introducera längre och tyngre fordon på delar av det svenska vägnätet. Definitionen av HCT är att det är längre och/eller tyngre än vad nuvarande regelverk tillåter.

Uppgbyggnad av HCT–programmet 

CLOSER ansvarar för att driva HCT-programmet och i det ingår 10 arbetspaket enligt figur nedan. CLOSER är också ansvarig för arbetspaketet; Internationellt samarbete. Årligen arrangeras en Nordisk HCT-konferens och det ges även ut en Årsrapport.

För styrning av HCT-programmet har vi en styrgrupp som har fyra möten per år där ansvariga för respektive arbetspaket plus övriga partners i CLOSER deltar.

arbetspaketen_2020-10_hemsida

Publikationer

Vill du veta mer om High Capacity Transport (HCT)?