Hoppa till huvudinnehåll

Dispensgivna byggtransporter

betongbil fyller på med betong

Demonstrationen “Dispensgivna byggtransporter” ägde rum på Södermalm i Stockholm, där en betongbil fått dispens att köra med tyngre vikt än vad som normalt är tillåtet och på så sätt möjliggöra att lasta mer betong i tanken. 

Instrumentpanel på bil visar att hastighetsbegränsning satts på bilen

Vad har vi kommit fram till?

Med tyngre last krävs färre turer till och från byggarbetsplatser, vilket minskar det totala antalet tunga masstransporter inom staden. Motkravet i dispensen var att fordonet höll en låg hastighet, vilket säkerställdes genom automatisk hastighetsreglering av fordonet med hjälp av geofencing inom de områden där dispensen gällde. Även i detta fall har den smarta zonen fungerat bra, utmaningen för att möjliggöra en uppskalning handlar inte om tekniska utmaningar utan hur staden kan ge dispens eller på annat sätt tillåta tyngre fordon med delbart gods mot villkoret att de kan garantera en låg hastighet. Den vibrationsmätning som genomförts i samband med demonstrationen visar att lägre hastighet ger mindre vibrationer och därmed minskar risken för att omgivande byggnader skadas av de tyngre transporterna.

Lyssna till vad de deltagande parterna säger om testet

Vill du veta mer?

Martin Svedin

Martin Svedin

MLogistics