Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

System och tjänster för mobilitet, 2021

Molnplattformen Drive Sweden Innovation Cloud används som bas för flera delprojekt i Drive Sweden, bland annat flera pilotförsök med uppkopplade självkörande fordon och nya mobilitetstjänster.

Plattformen, tjänsterna och pilotförsöken har rönt nationellt och internationellt intresse. Delar av funktionaliteten har kunnat kommersialiseras av projektets aktörer, och här används konceptet Connected Traffic Tower för att paketera, marknadsföra och exportera lösningar som specifikt stödjer uppkopplad automatiserad mobilitet. En specifik satsning på gods- och logistik syftar till att få igång projekt inom området och identifiera och testa funktionalitet relaterat till detta.

Projektet leds av Ericsson, som koordinerar utvecklingen och driften av Drive Sweden Innovation Cloud. CLOSER kommer med input från Scania, leda arbetspaketet kopplat till godstransporter och logistik. Detta arbete kommer att genomföras genom att etablera samarbete med relevant gods-/logistikprojekt och samarbetspartners för att specificera och testa funktionalitet i Innovation Cloud.

Projektets mål är att förse Drive Sweden med teknik- och tjänsteplattform och relaterade förutsättningar för att möjliggöra och driva utveckling, demonstration och innovation av automatiserade transporter och mobilitetstjänster så att Sverige och svenska aktörer kan nå Drive Swedens mål att göra Sverige ledande inom området. Under 2021 finns specifika mål kring fortsatt utveckling av Innovation Cloud och Traffic Tower samt att stödja satsningar på digital tvilling, simulering, AI och specifik funktionalitet kopplat till godstransporter och logistik.

Vill du vet mer om System och tjänster för mobilitet, 2021?

  • Ted Kruse
    Ted Kruse
    Projektledare
    Digitaliserad och uppkopplad logistik