Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar

Projektet ska främja ett intra- och interregionalt, hållbart och inter- operabelt elektrifierat transportsystem

Om projektet

Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar skall forma ett nätverk av aktörer och organisationer som identifierar gemensamma behov och utbyter kunskap om existerande samt framtida regelverk, ekonomiska incitament, systemlösningar, tjänster samt produkter för elektrifierade lastbilstransporter.

Det kommer finnas en grupp av intressenter från de ingående regionerna som vill gå vidare med ett gemensamt systemarbete för intra- samt inter-regionala elektrifierade vägtransportsystem och som valideras i ett antal demonstrationer kommer att formeras. 

Mål 

Målet är att främja ett intra- och interregionalt, hållbart och inter-operabelt elektrifierat transportsystem.

Vi vill med detta projekt utjämna kunskapsnivå kring de behov av bland annat stationär publik laddinfrastruktur som elektrifierade lastbilstransporter kräver inom en 5-10 års period.

Projketet kommer även att definiera ett konsortie av aktörer som är beredda att gå vidare med ansökan för en systemdemonstration av elektrifierade intra- och inter-regionala lastbilstransporter inklusive laddinfrastruktur.

 

Vill du veta mer om projektet?

  • Andreas Josefsson
    Projektledare
    Energiförsörjning & logistik, Urban mobilitet