Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Shift2Rail

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter.

Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem och verkar inom Horizon 2020. Projektet ska fokusera på forskning, innovation och marknadsdrivna lösningar samt snabba upp införandet av nya och avancerade tekniklösningar, produkter och tjänster.

Trafikverket är en av grundmedlemmarna i Shift2Rail och har i samarbete med CLOSER skapat ett kluster för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom innovationsprogram 5 - godstransporter. 

Shift2Rail ska dels bidra till att förverkliga EU:s ambitioner om överflyttning av trafik från väg till järnväg, dels stödja konkurrenskraften hos europeisk järnvägsindustri och förverkligandet av ett gemensamt europeiskt järnvägssystem.

Arbetet i Shift2Rail är uppdelat i fem innovationsprogram (IP) som i sin tur består av underliggande arbetsstrukturer:

  • IP1: Cost-efficient and Reliable Trains, including high capacity trains and high speed trains
  • IP2: Advanced Traffic Management & Control Systems
  • IP3: Cost-efficient, Sustainable and Reliable High Capacity Infrastructure
  • IP4: IT Solutions for Attractive Railway Services
  • IP5: Technologies for Sustainable & Attractive European Freight

Arbetet i IP5 att fördelas genom transparanta utlysningar. Utlysningarna kommer att vara riktade mot projektets medlemmar och till allmänheten. Totalt har IP5 en budget på ca 82 M€.
•    Öppna utlysningar: Non-JU members, minst 30 % av total budget, 24,6 M€.
•    Medlemsutlysningar: JU members, upp till 70 % av total budget, 57,4 M€.

Önskar du bli inbjuden till framtida möten och ta del av information om Shift2rail? Gör det via länken nedan.

Anmäl ditt intresse här

Kontakt
Trafikverket
Jan Bergstrand
Epost: jan.bergstrand@trafikverket.se 

CLOSER vid Lindholmen Science Park
Nicklas Blidberg
Epost: nicklas.blidberg@lindholmen.se