Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

SESAM II

Projektet har haft som syfte att fastställa en hållbar affärsmodell och kvalitetssäkra den teknisk plattform för digitala lås som utvecklades inom första SESAM-projektet. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats.

Bakgrund

Godstransportarbetet i Sverige förväntas öka med allt fler leveranser till slutkonsumenter och kommersiella aktörer som följd. Samtidigt efterfrågar varuägarna och kunderna smidiga transportlösningar som underlättar den dagliga verksamheten.

Sesam projektet fokuserade på att bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottagaren inte är på plats.

Fas 1

Fas 1 av projektet fokuserade på att undersöka potentiella affärsmodeller och hur en juridisk förankring kan komma till stånd för att etablera en branschöverskridande standard för digitala lås som underlättar godsmottagandet. Med ett branschöverskridande systemperspektiv ökar genomslagskraften då tjänsten kan utnyttjas oberoende av transportör samt öppnar möjligheten för nya upplägg för logistik, exempelvis säkra nattleveranser av gods. I fas 1 fastställdes även de tekniska system för informationsutbyte som kan ge transportörer tillträde till låsta utrymmen och som på sikt ska fungera branschöverskridande. Läs mer om fas 1 här

Fas 2

Fas 2 av projektet har som syfte haft att fastställa en hållbar affärsmodell och kvalitetssäkra den teknisk plattform för digitala lås som utvecklades inom första fasen. Fas 2 har även förankrat ett färdigt förslag på standard för digitala lås som inkluderar kvalitetssäkrad teknisk plattform samt tagit fram ett förslag på en hållbar affärsmodell samt juridisk förankring samt kvalitetssäkras för att garantera säkerheten i systemen. Samtidigt har juridiska svårigheter undersökts för att på sikt kunna implementera tjänsten. Det har även fastställts under genomförbarhetsstudien att en hållbar affärsmodell vidare måste utredas för att kunna skapa en tjänst som är långsiktigt hållbar samt utröna betalningsmodeller för nyanslutande parter.

 

Projektet var en del av regeringens samverkansprogram Nästa generations resor och transporter och finansieras till delar av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, inom ramen för Drive Sweden. Fas II pågick mellan september 2018 och maj 2019.

Vill du veta mer om SESAM II?