Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Genomförbarhetsstudier för digitalisering av logistikkedjor

Med ny digital teknik skapas nya förutsättningar att öka effektiviteten i framtidens logistik- och transportsystem. Med hjälp av innovationer och effektiva affärsmodeller skapas förutsättningar till ett smartare resursutnyttjande av dagens infrastruktur och transportsystemet i sin helhet.

Inom detta huvudområde ryms 3 projekt som genomfördes mellan december 2017 och juli 2018 som förbereder för demonstration och implementation. 

Dessutom har en strategisk arbetsgrupp kring uppkopplad och digitaliserad logistik etablerats. Läs mer om Digitaliserad & Uppkopplad Logistik

Läs mer om projektresultat under varje delprojekt nedan. 

Projekt

Projekt

 • Autolast Läs mer

  Automatisering ses som en stor möjliggörare för effektivare godstransportsystem. Detta projekt tog upp frågeställningar kring en del av godstransportsystemet där automation ännu är ett relativt outforskat, nämligen automatisering av lastning och lossning av gods. Syftet med projektet har varit att studera potentialen och de tekniska förutsättningarna för att kunna driva på utvecklingen och förbereda för en eller flera demonstrationer med autonom körning av truck som kan utföra lastning och lossning av gods.

 • Multimodal informationsdelning Läs mer

  Under våren och sommaren 2018 tog samarbetsprojektet Multimodal Informationsdelning (MMID) de första stegen mot att skapa förutsättningar för en standardiserad informationsdelningstjänst för industriella flöden. Projektet skedde i form av en förstudie och hade till syfte att, med hjälp av två s.k. "use-case" identifiera glapp i informationsflödet, något som idag uppstår vid omlastning mellan fordon och trafikslag. 

 • SESAM Läs mer

  Projektet har haft som syfte att utveckla en affärsmodell och teknisk plattform för digitala lås som ska bidra till effektivare försörjningskedjor och förbättra servicenivån för varuägare och godsmottagare genom mer kundanpassade logistikupplägg. En standard för digitala lås skapar förutsättningar för godsmottagaren att ge access till transportören att öppna låsta utrymmen och leverera varorna även om mottageran inte är på plats.

Vill du veta mer om digitalisering av logistikkedjor?

 • Jonas Eriksson
  Projektledare
  Järnväg, terminaler, uppkopplad & digitaliserad logistik