Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtidens hållbara e-handel

En mängd aktörer från olika delar av svensk handel engagerar sig i en satsning för omställningen mot framtidens e-handel. Genom forskning och innovation kommer man gemensamt att arbeta för en resurseffektiv, konkurrenskraftig e-handel utan negativa effekter på klimat och hälsa.
 warehouse

Mål

E-handeln är komplex men det finns en stor potential till positiv utveckling på området. Med målet att varje e-handelsleverans i Sverige ska vara hållbar och bidra till ett levande samhälle, kommer CLOSER och Relog att samla intressenter, offentliga och privata, i detta Vinnova-finansierade forskings- och innovationsprojekt som startade i augusti 2021. 

Finansiering är från Vinnova i tre år, med start hösten 2021, med en budget på totalt 9 000 000 SEK. 6 000 000 SEK av dessa medel öronmärks till samverkansprojekt inom ramen för satsningen med mål om att även söka extern finansiering för storskaliga innovationsprojekt.

Bakgrund

Under 2020 redovisade Trafikanalys resultatet för regeringsuppdraget "Hur kan e-handelns transporter bli mer hållbara" – branschens aktörer behöver samarbeta för att nå mer hållbara e-handelstransporter. Parallellt såg Vinnova e-handel och detaljhandel som ett nyckelområde inom sitt arbete. För att skapa en tydlig bild av nuläget kring e-handeln i Sverige, initierade Vinnova projektet ”Framtidens hållbara e-handel” lett av CLOSER och ReLog. Ett starkt behov identifierades för en gemensam fortsättning.

Vill ni vara med och engagera er?

 • Josephine Darlington
  Projektledare
  Urban mobilitet, Geofencing
 • Daniel Hellström
  Daniel Hellström
  Projektledare