Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtidens hållbara e-handel

Framtidens hållbara e-handel kommer att identifiera vad som behövs för att säkerställa en hållbar utveckling av e-handelslogistiken. På längre sikt skall detta leda till nya och förbättrade leveranslösningar som minskar e-handelns påverkan på miljön men även att på ett effektivt sätt ta vara på stadens ytor.

Syfte och mål 

E-handeln har ökat lavinartat, där våra konsumtionsbeteenden har skiftat från fysisk till digital handel, bara under våren 2020 med 44%. Till följd är en ökning mindre leveranser i fragmenterande transportflöden vars färdsätt i längden inte är hållbart. Därför kommer ReLogVinnova och  CLOSER tillsammans driva en workshop-serie med alla typer av relevanta aktörer för att kartlägga utmaningarna kring e-handelsleveranser.