Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte har varit att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

De teamn som anmäler bidrag till denna innovationstävling hade möjlighet att skapa en lösning kring var dessa två områden: 

 • Hur nya lösningar kan utformas för att stimulera användningen av hållbara leveransmetoder.
 • Hur man proaktivt effektiviserar returleveranserna för att bli mer hållbara.

Här kan du läsa mer om det vinnande bidraget

skarmavbild_2020-03-18_kl._11.36.20.png

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Detta framhäver behovet av att e-handeln uppfyller köparnas krav på ökad flexibilitet vid anskaffningen av produkter. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Fossil Free Freight Challenge är innovationstävlingen som löser problemet! 

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är aktörsövergripande samverkan och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål. Fossil Free Freight Challenge är ett projekt finansierat genom Triple F och skall därför även svara mot samma mål som Triple F. 

 

 

Slutrapport

Vill du veta mer om Fossil Free Freight Challenge 2020?

 • Anders Forsberg
  Projektledare
  Urban mobilitet, smarta städer, stadsutveckling, hållbara (gods)transporter
 • Anna Björkman
  Projektledare
  Järnväg, terminaler & uppkopplad och digitaliserad logistik.
 • Johan Östling
  Senior Project Manager