Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fossil Free Freight Challenge 2020

Fossil Free Freight Challenge 2020 är en innovationstävling, vars syfte är att utmana olika organisationer inom e-handelsbranschen att skapa en lösning som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

De team som anmäler bidrag till denna innovationstävling skall skapa en lösning inom dessa två områden: 

 • Hur nya lösningar kan utformas för att stimulera användningen av hållbara leveransmetoder.
 • Hur man proaktivt effektiviserar returleveranserna för att bli mer hållbara.

skarmavbild_2020-03-18_kl._11.36.20.png

I Sverige har e-handeln ökat med 15 % under 2018, med en total omsättning på 77 miljarder SEK. Detta framhäver behovet av att e-handeln uppfyller köparnas krav på ökad flexibilitet vid anskaffningen av produkter. Behovet av godstransporter ökar och likaså CO2-utsläppen. Fossil Free Freight Challenge är innovationstävlingen som löser problemet! 

Triple F är Trafikverkets forskning- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Förväntat resultat är aktörsövergripande samverkan och kunskapsuppbyggnad som bidrar till att minska godstransporternas CO2-utsläpp enligt uppsatta mål. Fossil Free Freight Challenge är ett projekt finansierat genom Triple F och skall därför även svara mot samma mål som Triple F. 

 

 

Vill du veta mer om Fossil Free Freight Challenge 2020?

 • Anders Forsberg
  Projektledare
  Urban mobilitet, smarta städer, stadsutveckling, hållbara (gods)transporter
 • Anna Björkman
  Projektledare
  Järnväg, terminaler & uppkopplad och digitaliserad logistik.
 • Johan Östling
  Senior Project Manager