Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

FoI program Geofencing

Forsknings- och innovationsprogrammet Geofencing finansieras av Trafikverket och syftar till att samla nödvändiga aktörer inom samhälle, näringsliv och akademi för att tillsammans ta fram lösningar som ska främja användningen av geofencing i styrning av transportsystemet.
Geofencing

Report on market analysis – geofencing-based services in road transport

Rapport språk: engelska

Intiativet är ett av resultaten av en handlingsplan som togs fram av trafikverket och avser att identifiera områden som kräver utveckling och där projekt behöver initieras för att driva arbetet framåt och säkerhetsställa skalbarhet av tekniken.

Programmet pågår fram till 2022, koordineras av CLOSER med medverkande styrgruppsparter: Scania AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Veoneer AB, Stockholms stad, Göteborgs stad, Transportstyrelsen och Trafikverket. Konsortiet breddas kontinuerligt och är en plattform för att dela med sig av kunskap inom geofencing. FoI-programmet har ett nära samarbete med Nordic Way-projekten och projektet Smarta Urbana Trafikzoner

Om geofencing

Geofencing är ett samlingsbegrepp som omfattar tillämpningen av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer för att säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper inom vissa geografiska områden .Geofencing bedöms vara ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem för oskyddade trafikanter i dagens komplexa trafikmiljöer. Det bedöms också vara viktigt för att kunna möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter. Forsknings- och innovationsprogrammet för geofencing har som syfte att facilitera och koordinera projekt samt initiativ som driver mot storskalig implementering.

Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilken egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika zoner eller områden. Ni kan läsa mer om geofencing på Trafikverkets hemsida.

Film: CLOSER med material från Ericsson, Mc Donalds, Scania, VeoneerVolvo Buses, Volvo Cars och Trafikverket

Ytterligare versioner av filmen finns under fliken filmer.

Presentation under Transportforum 2021

Av och med Malin Stoldt, Göteborgs Stad och Robin Billsjö, Stockholms stad. 

Väghållarnas digitaliseringsarbete för att implementera geofencing som verktyg för trafikstyrning

Presentation är inklusive ljud, så glöm inte att sätta på ljudet. 

Vill du veta mer om Geofencing?

 • Josephine Darlington
  Projektledare
  Urban mobilitet, Geofencing
 • Rodrigue Al Fahel
  Rodrigue Al Fahel
  Projektledare
  Geofencing, MIMIC.
 • Ted Kruse
  Ted Kruse
  Projektledare
  Digitaliserad och uppkopplad logistik