Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ELLOG

Övergången till ett transportsystem baserat på förnyelsebar energi kommer troligen innebära att elektrifierade lastfordon kommer att utnyttjas, speciellt i urbana områden. Elektrifierade fordon reducerar eller elimininerar lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud. Energiåtgången för ett givet transportuppdrag beräknas också minska.

I ELLOG analyserades två tillämpningsfall  - distribution (ELDIS) respektive sophämtning (ELSOP) i avsikt att skapa underlag för demonstrationer av logistikupplägg för flottor med elektrifierade fordon. För båda typerna av fordon krävs lämplig laddinfrastruktur med laddpunkter i depåer, terminaler och/eller stora ut- och inleveranspunkter. Ett tredje delprojekt (ELLAD) analyserade bland annat transportvolymerna till och från samt avstånden mellan olika knutpunkter för att undersöka potentialen i olika laddstationsplaceringar och effekter mot bakgrund av framtida behov. Ett integrerat arbetssätt planeras med utbyte mellan delprojekten, där tillämpningsprojekten tar emot respektive bidrar med data till laddprojektet.

 

Vill du veta mer om ELLOG?