Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Digitalisering av godstransportkedjor

Under våren 2017 startade ett nytt projekt som koordinerades av CLOSER med Lunds Tekniska Högskola som teknisk projektledare. Projektet hette Digitalisering av godstransportkedjor och hade som mål att effektivisera godstransporter genom att digitalisera transportkedjorna för att öka transparensen och på så vis möjliggöra för köparen att se hur varan transporterats. Detta gav i sin tur köparen möjlighet att välja den vara som transporterats på det mest hållbara sättet. Projektet finansierades med stöd av Vinnova, och drevs inom ramen för regeringsuppdraget “Digitalisering av svensk industri”.

Digitaliseringen, och transparensen som den möjliggjorde, är en nyckel till hållbara transporter. När transportköpare och konsumenter förstår hur en vara har producerats och transporterats kan deras val påverka för att uppnå hållbara, effektiva och trafiksäkra transportupplägg. Transparens möjliggjorde för branschledande aktörer att visa köparna att de arbetar aktivt med att använda de mest effektiva transportslagen, miljövänliga fordon och hållbara sociala villkor för de människor som arbetar i distributionen. 

Problemen i transportbranschen är flera och “transporternas svarta hål”, det vill säga att köparna inte ser hur en vara har transporterats, leder till ineffektiva, miljömässigt och socialt ohållbara transporter. 

Projektet resulterade i en faktisk tjänst som driftsätts med hjälp av projektparterna Bring SCM, Unifaun och IBM, och som planeras bli startskottet för en ny våg av digitalisering inom svensk, och på sikt europeisk, transportnäring. 

Tre huvudsakliga arbetspaket bedrevs initialt parallellt:

 • Integrationsanalys
 • Identitetshantering
 • Certifieringstjänster

Slutligen vävs de olika komponenterna i arbetspaketen samman och demonstreras. Demonstratorn testades i Brings produktionsmiljö och visas i en miniatyrmodell där ett exempelföretag kopplas mot testinsatser av respektive komponenter, för att möjliggöra live-tester av systemet.

Projektmedlemmar:
Bring SCM, Unifaun, Cybercom, IBM, BTF, Naturskyddsföreningen, Lunds Tekniska Högskola och CLOSER.

Publikationer

Rapporter

 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)