Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

DenCity steg 3

DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

Mål

Målet ar att skala upp och implementera lösningar for hållbara transporter i täta stadsdelar med höga krav pa attraktivitet, tillgänglighet och hållbarhet.

Brett partnerskap 

Projektet har en mångfacetterad inriktning och leveranserna kommer kunna realiseras tack vare aktivt engagemang från ett flertal olika branscher:

Läs mer:

CLOSER

Globala målen

Vinnova - Utmaningsdriven Innovation

 

 

Vill du veta mer om DenCity steg 3?

  • Andreas Josefsson
    Projektledare
    Energiförsörjning & logistik, Urban mobilitet
  • Anders Forsberg
    Projektledare
    Urban mobilitet, smarta städer, stadsutveckling, hållbara (gods)transporter