Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

BoostLog

BoostLog ska understödja effektgenerering av FoI-investeringar.

Om projektet

BoostLog att understödja effektgenerering av FoI-investeringar som bidrag till:

  • EUs policys avseende klimatneutralitet, utsläpp, trängsel, minskade ljudföroreringar, fri rörlighet för gods, intern säkerhet, digital transformation av logistikkedjor samt datadelning i logistiska ekosystem.
  • Företags hållbarhet och konkurrenskraft för att skapa värde för samhället.

Mål

BoostLog kommer att fokusera på fyra områden:

  • Ökad synlighet och tillvaratagande av resultat, utfall och demonstrationer från FoI-projekt inom transport- och logistikområdet.
  • Utveckla och implementera valoriseringsstrategier och riktlinjer för att påskynda tekniskt och organisatoriskt innovationsupptag, inklusive skapandet av en ”Innovationsmarknad” och utfärdandet av rekommendationer för att öka påverkan av FoI-finansiering
  • Definiera kunskapsluckor inom FoI för effektiv användning av FoU- investeringar.
  • Stärka påverkan av FoI-insatser genom kommunikation och involvering av intressenter i innovationsprocessen.

Vill du veta mer om BoostLog?

  • Kristoffer Skjutare
    t.f. Programchef