Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

AI Driven Mobilitet

Det är ett initiativ från Lindholmen Science Park, inklusive samarbetsplattformarna CLOSER, Drive Sweden och AI Sweden. Inom fokusområdet logistik, som hanteras av CLOSER kommer vi att analysera behoven och potentialen för att integrera AI i logistikekosystemet.
Two persons standing by a road. Blurry lights from cars occupy their way. Photo: Erik Odiin on Unsplash

Förstudien kommer att ha både ett kortsiktigt perspektiv, dvs. initiativ som är ganska enkla att genomföra, och ett långsiktigt perspektiv, dvs. större och mer komplexa förändringar av systemet. Förstudien syftar till att skapa nya innovativa idéer, men också att titta på helhetsperspektivet av logistik ekosystemet. 

Om projektet

Ett mål med fokusområdet logistik är att undersöka hur den allmänna kunskapen inom AI och AI-beredskapen kan ökas i hela logistiksystemet. 

Ett annat mål är att kartlägga statusen för data i systemet; vilken typ av data finns, var i logistikkedjan finns den, vilken typ av data måste skapas och i vilken form och vilka incitament krävs för att dela denna data för att möjliggöra sammanslagning av AI med logistikekosystemet?

Ett tredje mål är att identifiera nya demonstrationsprojekt där AI kan tillämpas och testas. Dessa projekt kommer att fungera som en fortsättning på förstudien.

För att säkerställa att alla aspekter av en hållbar samhällsutveckling beaktas kommer Agenda 2030 att vara en referenspunkt.

Fakta:
Partners inom fokusområdets logistik är AFRY, Region Jönköpings Län, Region Örebro Län, Sjöfartsverket (Swedish Maritime Administration), Dokiv AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) bland andra.