Hoppa till huvudinnehåll

Bakgrund och syfte

Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra alternativ finns tillgängliga. Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland. 

linda sondergaard

Bakgrund

Biogas är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa, ofta organiskt avfall, och består till största delen av metan. Flytande biogas, LBG, är ett av de mest lovande alternativa bränslena idag för att uppnå en fossilfri fordonsflotta och är speciellt intressant för den tunga trafiken där färre andra alternativ finns tillgängliga. 

Ledande lastbilstillverkare såsom Volvo, Scania, Iveco har nyligen lanserat en ny generation lastbilar (EURO 6) som använder flytande metan som fordonsbränsle. Nationella satsningar såsom Klimatklivet har också minskat risken och möjliggjort investeringar i LBG infrastruktur såsom pumpar och produktion samt fordon. 

Dessa händelser skapar en unik möjlighet till att snabbt öka kunskapen om LBG som fordonsbränsle genom att analysera dessa nya logistikkedjor som skapas

Syfte

Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland.

Specifikt har projektet syftet att:

  • Analysera om och hur LBG är ett kommersiellt och miljömässigt användbart fordonsbränsle
  • Analysera och visa potentialen för LBG att bidra till omställningen mot ett klimatneutralt transportsystem utifrån ett regionalt perspektiv inom tidsperspektivet fram till 2030 
  • Involvera akademin och CLOSERs nätverk i upplägg, erfarenhetsinsamling och analysarbete 
  • Visa hur aktörerna kan inkludera LBG i sitt marknadserbjudande och informera transportbeställare att denna möjlighet finns och katalysera övergången till hållbara drivmedel inom transportsektorn