Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Urban Mobility

Några av de stora projekten inom CLOSER samlar ett ökande antal aktörer inom specifika teman. Det har allt tydligare utvecklats ett behov av att också driva strategisk samverkan inom fler nischade områden där till viss del andra personer än i Urban Mobility round-table deltar. Nedan illustreras dessa områden och kontinuerlig överhörning och erfarenhetsutbyte sker inom round-table.

Urban Mobility-gruppen ska arbeta för att möta aktuella trender och utmaningar genom att gemensamt och ur ett systemperspektiv:

 • Utveckla och testa nya typer av tjänster & affärsmodeller
 • Utveckla och testa fordonslösningar
 • Identifiera utmaningar i existerande regelverk och arbeta med standardisering
 • Integrera godsfrågor i stadsplanering
 • Skapa smarta lösningar som bidrar till mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen

Under det senaste verksamhetsåret har det utkristalliserats allt tydligare tematiska undergrupper inom Urban Mobility, som illustreras i figuren nedan. Ett viktigt mål under 2019 blir därmed att etablera arbetssätt och rutiner i enighet med detta där  det sker kontinuerlig interaktion och återrapportering mellan de respektive undergrupperna. 

ppt_bild_liten.png

Aktuella projekt

Projekt

 • dencity_hubben_vision

  DenCity 3 Läs mer

  DenCity utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer och bidrar främst till samhällsutmaningen Hållbara städer och samhällen. DenCity kommer efter steg 3 att ha bidragit till radikalt nytänkande och skapat innovativa processer för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet i komplexa stadsutvecklingsprocesser.

   

 • Geofencing

  Geofencing Läs mer

  Geofencing är ett samlingsbegrepp som omfattar tillämpningen av tekniska lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer, och rutiner för att hindra eller kontrollera fordon inom vissa geografiska områden. 

   

 • mimic_logo_rgb_green.png

  MIMIC Läs mer

  Smart byggnadslogistik

  Uppbyggnad och renovering är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Transporten av varor och personal till byggarbetsplatser stör dock boende, företag och trafikanter. Med din hjälp kan vi mildra den negativa inverkan genom dialog, logistikoptimering och smart styrning.

Avslutade projekt

Projekt

 • Automatiserade logistiktjänster Läs mer

  Godstransportsystemet står inför stora utmaningar, framför allt i våra städer, där godsvolymer beräknas öka i relation till urbanisering och individualisering. För att skapa förutsättningar för hållbar stads- och regionutveckling krävs effektivare transporter till, från och inom städerna.

 • CIVIC www.civic-project.eu/en

  Utbyggnad av infrastruktur, utveckling av nya bostadsområden och renovering av byggnader är en nödvändighet för att skapa attraktiva och hållbara städer. Men transport av varor och personal till byggen kan störa invånare, företag och trafikanter. Genom att engagera intressenter ville CIVIC-projektet bidra till ökad transport- och energieffektivitet samt minimerade störningar från bygglogistik.

 • DenCity - Förstudie Läs mer

  För att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö krävs välplanerade gods- och persontransporter. Den Vinnova-finansierade förstudien Dencity undersökte hur nya stadskärnor gör det möjligt att skapa innovativa transportlösningar. Förstudien pågick 1 januari 2015 till 20 augusti 2015.

 • DenCity steg 2 Dencity.se

  DenCity siktade på att hitta innovativa lösningar och tjänster som kan minska trängsel, miljöpåverkan och öka livskvalitén för boende och verksamma i täta stadsdelar. Nyckeln blev att involvera allmänheten i utformningen av lösningarna. Stockholm och Göteborg var testplatser för framtidens nya transportlösningar.

 • Go:smart Läs mer

  Projektet Go:smart hade som målsättning att utveckla och testa en innovativ tjänst för hållbara persontransporter i städer. Uppdraget var att göra vardagen lättare för storstads- hushåll och främja hållbara städer genom att erbjuda en enkel, flexibel och tillförlitlig prisvärd tjänst som ett alternativ till bilägandet. Projektet skulle också pröva möjligheten att elektrifiera kollektivtrafikfordon för att göra dessa attraktivare och därigenom bidra till att förbättra stadsutveckling och miljö.

 • Kringfartslogistik - Genomförbarhetsstudie Läs mer

  Den ökande urbaniseringen och förväntade regionförstoringar som planeras i storstadsregionerna i Sverige leder till stora transportutmaningar. Det finns goda möjligheter att effektivisera transporter på in- och kringfartsleder i storstadsregioner genom att dynamiskt prioritera samhällsnyttig godstrafik och därmed öka kapaciteten i befintlig infrastruktur. 

 • Kringfartslogistik - förstudie Läs mer

  I mars 2015 blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

 • Sendsmart Läs mer

  Sendsmart var ett projekt som skapade hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna bidrog till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blev samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Publikationer

Rapporter

 • CIVIC slutrapport

  CIVIC Final report

  Publicerad den 31 augusti 2018
  www.civic-project.eu
 • Appendices - Ring road logistics

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 946 KB)
 • Sub-report - Regelverk för Kringfartslogistik

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 672.99 KB)
 • Sub-report - Mål, policies och incitament

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 2.28 MB)
 • Sub-report - Criteria for sustainable freight

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 376.01 KB)
 • Ring road logistics - efficient use of infrastructure

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 1.65 MB)
 • Sub-report - Cost benefit analysis

  Publicerad den 30 april 2018
  Visa (pdf 474.38 KB)
 • Digitalisering av godstransportkedjor

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 692.36 KB)
 • Blockchains as a solution for traceability and transparency

  Publicerad den 23 februari 2018
  Visa (pdf 3.12 MB)
 • Automatiserade logistiktjänster slutrapport

  Publicerad den 9 oktober 2017
  Visa (pdf 3.29 MB)
 • Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Publicerad den 27 september 2017
  Visa (pdf 2.1 MB)
 • Gods- och avfallsdistribution på urbana vattenvägar

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 4.9 MB)
 • Commercial Feasibility of Urban Waterway Transportation in Gothenburg

  Publicerad den 7 augusti 2017
  Visa (pdf 2.14 MB)
 • Implementing Inland Waterway Transportation in Urban Logistics

  Publicerad den 14 november 2016
  Visa (pdf 1.71 MB)
 • Sustainability criteria for urban freight systems - a case study of DenCity

  Publicerad den 31 augusti 2016
  Visa (pdf 2.12 MB)
 • Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 1.72 MB)
 • (Bilagor) Slutrapport Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 29 februari 2016
  Visa (pdf 5.49 MB)
 • Färdplan Citylogistik - Godstransporter i urbana områden

  Publicerad den 1 februari 2016
  Visa (pdf 4.38 MB)
 • Slutrapport Sendsmart - hållbara godstransporter i stadsmiljö

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 6.59 MB)
 • Master Thesis Estimating freight deliveries in urban environments - An application to Frihamnen

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 3.83 MB)
 • Slutrapport Go:smart - framtidens resetjänst

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 580.82 KB)

Videos

 • Demo av innovativa lösningar för hållbar mobilitet på vattenvägar, testas i DenCity

  Publicerad den 16 februari 2018

  I en intervju med Martin Svanberg, SSPA, får du möjlighet att förstå hur gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av en stads transportlösningar. Demon utförs inom ramen för DenCity (CLOSER vid Lindholmen Science Park), som är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, myndigheter och akademi och delfinansieras av Vinnova och Västra Götalandsregionen.

  Se filmen
 • Water ways are a resource for transports in dense cities

  Publicerad den 16 februari 2018

  A test within the project DenCity of the waterways in Göteborg Spring 2017. 

  DenCity develops innovative solutions for sustainable passenger and freight mobility in dense neighborhoods, with high standards of attractiveness, accessibility and sustainability. DenCity stands for radically new thinking and innovative processes for sustainable densification.

  Watch movie
 • DenCity 2027 - Your mobility in the future

  Publicerad den 16 februari 2018

  The future scenario about DenCity 2027 was developed by RISE as part of the Digitalization Commission's report, Digitalization for a Sustainable Climate. Services and technologies featured in the movie exist today, but are not always commercialized or widely available. The following is a version of how we might use transport in our future cities.

  Watch movie
 • Film Citylogistik - livlina eller trafikkaos?

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa

Presentationer

 • Sustainability criteria - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 2.55 MB)
 • Urban waterways - Thesis presentation

  Publicerad den 10 juni 2016
  Visa (pdf 1.45 MB)
 • Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen

  Publicerad den 2 februari 2016
  Visa (pdf 1.32 MB)
 • Presentation An Impact Analysis of Urban Activity in terms of Goods Transport Operations

  Publicerad den 25 januari 2016
  Visa (pdf 726.87 KB)

Vill du veta mer om Urban Mobility?

 • Lovisa Westblom
  Projektledare
  Urban mobilitet, bygglogistik, stadsutveckling, elektrifiering
 • Anders Forsberg
  Projektledare
  Urban mobilitet, smarta städer, stadsutveckling, hållbara (gods)transporter