Hoppa till huvudinnehåll

Tillsammans för ett transporteffektivt samhälle

CLOSER är en neutral samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet och välfungerande logistik. CLOSERs mål är att bidra med nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.

truck on bridge
CLOSER_Gbg_hamn_stor kram
Sopbil in action med människor i förgrunden_bred
Magnus Sundström, Wibax

– Samarbete är en förutsättning för att kunna elektrifiera Sveriges lastbilstransporter

Magnus Sundström, vd, Wibax logistics, berättar här om hur och varför Wibax tänker ställa om majoriteten av sin fordonsflotta till elektrifierade lastbilar innan 2030. Han lyfter att det finns många fördelar men även en del utmaningar som behöver övervinnas för att ställa om.
HAVI

Off-Peak transporter - ett bra miljöval

HITS har fokuserat på transporter i städer. Ett fokusområde har varit Off-peak transporter. Elektrifiering av fordonen möjliggör nattleveranser i och med att ljudnivåerna går ner. Transportörerna ökar sin leveransprecision när de kör ut godset off peak, vilket är ett viktigt kundvärde, men om kunden inte vill ha godset dessa tider? vad blir det kvar av kundvärdet då? Kan man lösa detta på ett sätt så både kund och transportör vinner på att godset kommer under natten?
Kartong som packas

Nu lanseras branschöverenskommelsen för fossilfria leveranser

Nu blir det lättare för konsumenter som e-handlar att välja en fossilfri leverans. På Svensk Handels initiativ sluter e-handlare och transportörer upp kring en gemensam definition för den fossilfria leveransen. Det är det första steget i ett arbete med ett antal branschövergripande leveransdefinitioner. Arbetet har drivits av Svensk Handel med stöd av ASTER.
Woman standing on a scene talking in front of people

Cross-border knowledge-sharing to reduce CO2 emissions

High-Capacity Transport (HCT) refers to transporting things longer and/or heavier than current regulations allow. Increased use of HCT vehicles would increase energy efficiency and thereby reduce CO2 emissions. An important part of the development of HCT-vehicles is the exchange of ideas and knowledge, which the Nordic network did at last week's conference.

Vad händer inom CLOSER och våra partners just nu?

Vad fokuserar CLOSER och våra partners på just nu?

CLOSER - ellastbil möter timmerlastbil

Vad gör CLOSER inom energieffektiva & fossilfria godstransporter?

CLOSER arbetar tillsammans med våra partners för att skynda på utvecklingen av och omställningen till energieffektiva och fossilfria godstransporter. Vi gör detta genom att driva projekt tillsammans...
CLOSER - styr och ställ_människor i rörelse

Hur skapar vi logistik i staden på människors villkor?

Allt fler människor flyttar in till våra städer vilket ställer krav på en effektiv och hållbar försörjning i form av paket, matvaror, byggmaterial och en effektiv retur- och avfallshantering...
Långväga

Hur kan långväga transporter bli mer effektiva?

Här gäller det att använda fördelarna med varje enskilt transportslag, rätt trafikslag för rätt uppgift. För att kunna nyttja det mest hållbara transportsättet för en sträcka är det helt avgörande att...
CLOSER Ellastbil på håll vanlig

Hur påverkar digitaliseringen logistiken?

Inom fokusområdet Digitaliserad logistik arbetar CLOSER för att branschen ska ta tillvara på de möjligheter som datadriven logistik och digital innovation erbjuder. I dialog och samarbeten delas...

Huvudfinansiärer

Trafikverket logo
Vinnova logo
vgr logo